ตำแหน่ง :ช่างเทคนิค (Technician)

ตำแหน่งช่างเทคนิค (Technician)
รายละเอียดสวัสดิการ :
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่าเดินทาง
- ค่าอาหาร
- ค่าโทรศัพท์
- เบี้ยขยัน
- ค่ากะ
- ค่าอายุงาน
- เงินช่วยเหลือค่าเยี่ยมคลอด
- เงินช่วยเหลือค่าเยี่ยมไข้
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ สำหรับบิดา-มารดา คู่สมรส บุตร
- ค่าทักษะ
- ค่าวิชาชีพ
- โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม
- วันหยุดพักผ่อน 14 วันต่อปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
*** บริษัท ไม่มีรถรับส่ง รับสมัครเฉพาะผู้ที่สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ ***

- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร SMT, Axial, Radial(CM402,BM231,Reflow,AVK,RHU2,RG131)
- ระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
- ระบบสาธารณูปโภค
- ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต
- หาสาเหตุ วิเคราะห์ วิธีการแก้ไขในกระบวนการผลิต
- หาสาเหตุ วิเคราะห์ปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เครื่องจักรเสียหายหรือชำรุด
- ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จทันเวลา
คุณสมบัติ- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- วุฒิการศึกษา ปวส สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์, ระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน, ระบบสาธารณูปโภค, ซ่อมบำรุง
เครื่องจักร อย่างน้อย 2 ปี
- มนุษย์สัมพันธ์ดีและรักงานบริการ
- สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานเป็นกะได้
- สามารถมาทำงานด้วยตนเองได้
อัตรา2
เงินเดือน0
ติดต่อแผนกบุคคล บริษัทเซลโก (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกาศวันที่2017-11-03