ข่าวและกิจกรรม
12 ธันวาคม 2562

เราได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โจนัน สยาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด17 กันยายน 2562

บริษัท โจนัน คอร์ปอเรชั่น เข้ามาถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท เซลโก(ไทยแลนด์) จำกัด
และจัดกิจกรรม Big Clearning day